Oferta

Usługa HR Business Partnera skoncentrowana na rozwiązaniach

 

Analiza Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Analiza Zarządzania Zasobami Ludzkimi to narzędzie ułatwiające uzyskanie informacji na temat firmy przez pryzmat pracowników i kadry zarządzającej. Analiza Zarządzania Zasobami Ludzkimi ma za zadanie zdefiniować potencjał firmy za pomocą prostych metod analityczno-diagnostycznych.


Celem analizy jest diagnoza firmy pod względem kadry oraz odpowiedź na pytanie, jakie rozwiązania należy wdrożyć, by bardziej efektywnie wspomagać przyjęty przez firmę model biznesowy i strategię HR. 

Analiza Zarządzania Zasobami Ludzkimi pozwala na ujednolicenie aktywności m.in w działaniach rekrutacyjnych, oceny i informacji zwrotnej czy motywacyjnych.


Badania Personalne

Badania personalne to profesjonalna usługa, która pozwoli każdej firmie na ocenę efektów pracy pracowników,
czego wynikiem będzie możliwość planowania ich rozwoju.


Badania są skutecznym narzędziem do zbadania kompetencji i możliwości pracownika oraz pozwalają na zaplanowanie szkoleń skrojonych na miarę pracowników. Badania obejmują takie obszary jak: profile osobowości, zdolności intelektualne, odporność psychiczna, efektywność personalna, predyspozycje osobowościowe i predyspozycje menadżerskie. 

Celem badań personalnych jest określenie cech osobowościowych i menadżerskich, profilu zawodowego czy przygotowanie indywidualnych rekomendacji dla pracowników.

Wdrożenie wniosków i rekomendacji

Po akceptacji raportu i wydaniu zgody na udział HR Business Partnera, następuje wdrożenie wniosków i rekomendacji w firmie.

HR Business Partner wdraża zmiany, które mają korzystny wpływ na funkcjonowanie organizacji. Wszystkie szczegółowe wnioski i rekomendacje mają za zadanie poprawę obecnej sytuacji i zakładają wdrożenie konkretnych rozwiązań w celu poprawy kondycji firmy.

Obszary, w których mogą wystąpić zmiany to: rekrutacja pracowników, proces adaptacji pracowników, rozwój kompetencji indywidualnych oraz zespołowych, oceny wspierającej,motywacja finansowa i pozafinansowa pracownika, system odejść oraz derekrutacji budowanie systemu przepływu informacji czy zarządzanie zmianą w obszarach HR